00:00:00

Tidsur Online

Timerik.com er en gratis og praktisk online timer. Du kan spore tid for matlaging, for eksempel. Og for alle andre tilfeller der du trenger nedtellingstimer.

Hvordan sette opp en online timer.

Klikk på "Rediger Timer" -knappen. Angi klokkeslettet (timer, minutter og sekunder) for nedtellingen. Velg en melodi. Aktiver om nødvendig funksjonen "Gjenta". Gi navnet til Internett-tidtakeren, for eksempel "Cooking egg". Ved hjelp av "Test" -knappen, kan du teste volumet og driften av timeren. Klikk "Start" - online timeren starter nedtellingen!

Ikke lukk nettleseren og slå ikke av datamaskinen.