00:00:00

Tidur online

Timerik.com är en gratis och bekväm online-timer. Du kan spåra tiden för matlagning, till exempel. Och för alla andra fall där du behöver en nedräkningstimer.

Så här ställer du in en online-timer.

Klicka på knappen "Ändra Timer". Ange tid (timmar, minuter och sekunder) för nedräkningen. Välj en melodi. Vid behov aktivera funktionen "Repeat". Ange namnet på din Internet-timer, till exempel "Matlagningsägg". Med knappen "Test" kan du testa volymen och driften av timern. Klicka på "Start" - online-timer startar nedräkningen!

Stäng inte webbläsaren och stäng inte av datorn.